Články

Pestovateľská sezóna 2019

12.12.2019 14:22
    Pestovateľská sezóna 2019     Ako začať? Asi návratom do sezóny 2018, lebo základ sezóny sa vždy vytvára v predošlej sezóne. No a to bola katastrofa. Pozemok na ktorom som sadil bol natoľko zamorený drôtovcami že zo sadby brutu (odhadom cca 3000kusov) som na jeseň vykopal 4...

Zhodnotenie sezóny 2017

13.02.2018 14:20
Zhodnotenie sezóny 2018        Hľuzy na sadbu som s predstihom očistil a vytriedil v mesiaci marec . Sezónu už druhým rokom naštartoval výsev semien šľachtenia 3. marca . Sadiť som začal 1. a 2. apríla brutom a v tom termíne som vysadil aj svoje prvé hľúzky semenáčov z roku 2016...

Zhodnotenie sezóny 2016

11.01.2017 15:20
Zhodnotenie sezóny 2016      V sezóne 2016 som vysadil 194 odrôd a semenáčov iných pestovateľov s číslami . Zároveň som vysial prvý krát vlastné šľachtenie zo semien nakrížených v roku 2015 . Do konca sezóny sa počet odrôd znížil asi o 10 , vplyvom húb...

Zhodnotenie pestovateľskej sezóny 2015

23.11.2015 20:04
Zhodnotenie sezóny 2016        Hodnotiť pestovateľskú sezónu roku 2016 vôbec nie je ľahké ! Ani zďaleka sa nedá označiť ako dobrá .    Problémy som očakával z ohľadom na daždivú predošlú sezónu a častý výskyt hnilôb počas skladovania . A to napriek tomu...

Klimatické zmeny a pestovanie gladiol

16.11.2015 22:20
Klimatické zmeny a pestovanie gladiol !(Ako ďalej)       Na úvod by som mal zdôrazniť , že tento článok sa nemieni vydávať za vedecký , ale je to len moja úvaha a postrehy !     To , že sa dejú v globálnej aj miestnej úrovni zmeny klímy si už nevšimol hádam...

Zhodnotenie pestovateľskej sezóny 2014

09.11.2014 22:02
Zhodnotenie pestovateľskej sezóny 2014   Uplynul rok , ďalšia sezóna je za nami a ja sa pokúsim napísať pár slov k jej priebehu ! Ako už kedysi Konfucius povedal :  „nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky „ , tak aj každá pestovateľská sezóna je nejakým spôsobom odlišná od...

Zhodnotenie pestovateľskej sezóny 2013

26.01.2014 12:55
  Zhodnotenie pestovateľskej sezóny 2013.      V tomto článku sa pokúsim zhodnotiť uplynulú sezónu . Ale najskôr sa musím vrátiť do sezóny 2012 . Tá nebola dobrá , dôvodom bolo podcenenie negatívneho dopadu novozryľovanej plochy . Konkrétne sa jedná o zamorenie pôdy , na ktorej...

Klasifikácia gladiol

29.12.2013 22:37
      Pre nových pestovateľov gladiol by som na úvod rád uviedol niekoľko vysvetliviek :     Moderné gladioly  sú označované medzinárodným kódom NAGC (svetova organizácia pestovania gladiol), ktorý pozostáva z trojčíslia. Za ním je uvedený názov odrody...