Klasifikácia gladiol

29.12.2013 22:37

 

    Pre nových pestovateľov gladiol by som na úvod rád uviedol niekoľko vysvetliviek :

    Moderné gladioly  sú označované medzinárodným kódom NAGC (svetova organizácia pestovania gladiol), ktorý pozostáva z trojčíslia. Za ním je uvedený názov odrody (synonym - kultivar), za názvom sa ešte nachádza šľachtiteľ/autor odrody alebo jeho skratka a rok uvedenia na trh, čo sa volá introdukcia odrody. Zvykne sa ešte udávať skorosť odrody tlačeným veľkým písmenom.  

Príklad : "499 CARAVAN, Euer 88, EM", prípadne : "CARAVAN 499 EM, Euer 88"

 

Číselný kód :    prvé číslo udáva zaradenie odrody podľa veľkosti kvetu nasledovne :

 • 100 - miniatúrny kvet - priemer kvetu pod 6,3 cm
 • 200 - malý kvet  - priemer kvetu 6,4 až 8,9 cm
 • 300 - stredne veľký - priemer od 9 do 11,4 cm
 • 400 - veľký kvet - priemer od 11,5 do 14 cm 
 • 500 - obrovský - s priemerom kvetu nad 14 cm

    Nasledujúce dvojčísle udáva farbu kvetu, pričom stredné číslo udáva základnú farbu a koncové jej odtieň od najsvetlejšej po najtmavšiu, ak je na konci číslo nepárne, znamená to farebne odlišnú škvrnu, prskanie, lúče, alebo lem na okvetných lístkoch.  Náš uvedený príklad Caravan má teda 4(veľký kvet)99 čo znamená tmavohnedá farba z odlišne vyfarbenou časťou kvetu.

Farby a ich kódy :                                                                                                                   

 • biela  :     00    zelená :  02 (svetlá)  04 (stredná)  06 (tmavá)
 • žltá  :        10 *(bledá )    12               14                    16                    * včítane krémovej
 • oranžová :20*                 22               24                    26                    * včítane žltej, ružovkastej
 • lososová :30                   32               34                   36*                   * včítane šrlatovej
 • lososovoružová:40        42               44                   46                         (zvaná aj "pink" )
 • červená  :50                   52                54                   56             58  - čierno-červená !
 • malinovoružová:60        62                64                   66             68 - čierno-ružová !
 • lila (levandulová) :70      72                74                  76             78 - purpurová !
 • modrofialová : 80            82                84                  86
 • "dymová "    :                   92                94                  96                         (sivé odtiene )
 • hnedožltá                        90                                                          98 - tmavá hnedá !

Skorosť kvitnutia :                                                                                                             

 • udáva dobu od zasadenia hľuzy (veľkej) po dobu vykvitnutia. Tento údaj však je ovplyvnený počasím (nap. studené daždivé počasie oddiali kvitnutie) a veľkostou a vitalitou hľuzy.
 • VE  - veľmi skorá odroda   - za 69 dní
 • E    - včasná odroda            -za 70 - 74 dní
 • EM  - stredne včasná         - za 75 - 79 dní
 • M    - stredná                       - za 80 - 84 dní
 • LM  - stredne neskorá        - za 85 - 90 dní
 • L    - veľmi neskorá              - za 100 a viac dní