Katalóg

Názov odrody NAGCcode Skorosť Šľachtiteľ a rok Poznámka Veľká Stredná Malá